Tosya Haber37 Gazetesi Güncel ve Doğru Haberlerin Adresi

Rahmete kulaç atma zamanı

Rahmete kulaç atma zamanı
Nuri İbrahim Ateş
Nuri İbrahim Ateş( nibrahim.ates@diyanet.gov.tr )
477
19 Şubat 2020 - 10:17

Değerli okur kardeşim; Günler hızla geçiyor. Ömürden her geçen gün, bizi ahrete yaklaştırıyor. Bizleri imtihan için yaratan Halıkımız, emanet ettiği ömür sermayesini yönetirken bazı fırsatlar sunuyor biz biçare kullarına.  İşte onlardan bir tanesi. Hem de uzun bir zaman dilimi. Üç aylar, Receb, Şaban ve Ramazan ayları. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmaktadır: “Allah’ın gökleri ve yeri yönettiği günkü yazısına göre ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylarıdır. Bu, dosdoğru bir nizamdır. Öyleyse o aylar içinde kendinize yazık etmeyin…” (Tövbe, 36) Bu ayet-i kerimede işaret edilen haram ayların Zilkâde, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayları olduğunu Hz. Peygamber şu hadisleriyle açıklıyor: “Muhakkak zaman Allah’ın yarattığı günkü şekliyle akıp gitmektedir. Sene on iki aydır. Bunlardan dördü haram aylardır. Bunlardan üçü peşpeşedir: Zilkade, Zilhicce, Muharrem, bir de Cemaziyel-ahir ile Şaban ayları arasında olan Mudar Kabilesinin ayı Recep’tir” (Buhârî, Tefsir, Sûre-i Tevbe, 8, 9, Bed’ûl-Halk, 2; Müslim, Kasâme, 29)

Üç aylar neden önemli? Yüce Allah’ın insanlara rahmetini ve nimetlerini çokça ihsan ettiği belli vakitler, belli mevsimler vardır. Haftanın günleri arasında Cuma; kameri aylardan olan Recep, Şaban ve Ramazan bu türden feyiz ve bereketi bol zaman dilimlerindendir. Üç ayların değerini ifade eden diğer bir önemli özellik ise beş mübarek kandil gecesinden dördünün bu aylar içinde olmasıdır. 1- Regâib, Receb’in ilk cuma gecesi 2- Mirac Receb’in 27. Gecesi 3- Berat Şaban’ın 15. Gecesi 4- Kadir Gecesi ise Ramazan ayının 27. gecesi

Peki Kandil Gecesi adı nereden gelmektedir? Tarihimizde Osmanlı padişahı II.Selim döneminde (1566-1574) camiler aydınlatılıp minarelerde kandiller yakılarak kutlandığı için bu gecelere kandil geceleri denilmiştir.

Üç Aylar Faziletlidir, çünkü: Rasûlüllah buyurdu ki: Allah’ın en seçkin ayı Receb’tir. O Allah’ın ayıdır. Kim Receb ayını yüceltirse Allah’ın emrini yüceltmiş olur. Kim Allah’ın emrini yüceltirse Allah onu naim cennetlerine sokar ve ona Allah’ın en büyük rızası vacip olur. Şaban ise benim ayımdır. Kim Şaban ayını yüceltirse benim emrimi yüceltmiş olur. Kim benim emrimi yüceltirse ben ona kıyamet günü öncü ve yoldaş olurum. Ramazan ayı ümmetimin ayıdır. Kim Ramazan ayının hürmetini yüceltir ve ona saygısızlık etmezse, gündüzlerini oruçlu gecelerini de namazla geçirirse ve tüm organlarını da muhafaza ederse Ramazandan Allah’tan affedilmesini isteyeceği bir günahı olmadığı halde çıkar. Beyhaki, Şuabu’l-İman

Receb ve Şaban Ayları Ramazan’a Hazırlıktır. Receb ve Şaban ayları, rahmet ayı olan Ramazanı karşılayan aylar olup Ramazan ayının müjdecisidir. Dinimizde ayrı bir değeri olan üç ayların, kişide insanî özelliklerin olgunlaşmasında ve iradenin kontrol altına alınmasında rolü büyüktür. Zira Receb ve Şaban aylarının feyzinden ve bu aylarda bulunan Regaib, Mirac ve Berat gecelerinin rahmetinden istifade yolunu tutan bu kişi Ramazan ayında ise her türlü kötülükten kendini uzak tutar ve insanî vasıflarının artmasına gayret eder. Nihayet Kadir gecesinde yapacağı ibadet ve tevbe ile manevî hazza ulaşır. Receb ayı ekim, şaban ayı bakım, ramazan sa hasat ayıdır.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) Recep ayı girdiği zaman şöyle dua ederdi: “Allah’ım Recep ve Şaban’ı bize mübarek eyle ve bizi  Ramazan’a kavuştur”  (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I/259)

Her gününüz ramazan , her geceniz kadir olsun.

 

Isdunyasiburada.gif

Copyright© 2019 Tosya Haber37 Gazete ve Matbaacılık

izmir escortescorthd porno