T.C TOSYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

19 Ocak 2018 188 views 0

T.C
TOSYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Mali Hizmetler Müdürlüğü

***** İ L A N *****

Belediye Başkanlığından Bildirilmiştir.

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Pınarbaşı ve Cumhuriyet Mahallelerinde bulunan işyerlerinin kira süreleri sona eren 24 adet işyerleri Belediye encümeninin 12.01.2018 Tarih ve 10 Sayılı kararı ile 2886 Sayılı Kanunun 45 nci maddesi gereği açık teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.
Açık Teklif usulü ihale 14.02.2018 tarihine rastlayan ÇARŞAMBA günü Saat 10.10 ile 15.30 arasında Belediye Encümeninde yapılacaktır.
İhaleye ait şartnameler her gün mesai saatleri dâhilinde Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.
İhaleye iştirak edeceklerin tebligat için Nüfus dairesinden adres beyanı, nüfus cüzdanı suretlerini, ortak girişimlerde noter tasdikli ortaklık belgesini, kişi yâda şirket adına ihaleye iştirak edeceklerde Noter tasdikli vekâletname örneğini idareye ibraz edeceklerdir.
İhaleye iştirak etmek isteyenlerin belirlenen gün ve saatte geçici teminatlarını yatırarak Encümende hazır bulunmaları ilanen duyurulur. 16.01.2018

SN ADRES MUHAMMEN
BEDELİ (TL)GEÇİCİ TEMİNAT %3İHALE TARİHİ VE SAATİ
1Pınarbaşı Mah.Yenikasap Hali No:19/A 5.278.20 475,0014.02.2018 10,00
2Pınarbaşı Mah.Yenikasap Hali No:22/A 5.278.20 475,0014.02.2018 10:10
3Pınarbaşı Mah.Manav Hali No:21/A 1.152.71 105,0014.02.2018 10:20
4Pınarbaşı Mah.Manav Hali No:23/A 1.152.71 105,0014.02.2018 10:30
5Pınarbaşı Mah. Manav Hali No:25/A 1.880.74 170,0014.02.2018 10:40
6Pınarbaşı Mah.Manav Hali No:28/A 849.37 80,0014.02.2018 10:50
7Pınarbaşı Mah.Manav Hali No:30/A 849.37 80,0014.02.2018 11:00
8Pınarbaşı Mah.Manav Hali No:32/A 764.43 70.0014.02.2018 11:10
9Pınarbaşı Mah.Manav Hali No:34/A 849.37 80.0014.02.2018 11:20
10Pınarbaşı Mah. Geçioğlu Sk. No:1/A 13.589.861.225.0014.02.2018 11:30
11Pınarbaşı Mah. Arpa. Pazarı Sk. No:9 Kat:22.608.77 235.0014.02.2018 11:40
12Cumhuriyet Mh. Atatürk Cad. No.37/C 970.70 90.0014.02.2018 13:30
13İbniselim Mah. Fazıl Boyner Sk. No:5970.70 90.0014.02.2018 13:40
14Cumhuriyet Mah.Met.San.Sit.Bel.Blk.No: 108/A849.37 80.0014.02.2018 13:50
15Cumhuriyet Mah. Matodor Ekmek Fb. No:60 5.156.87 465.0014.02.2018 14:00
16Cumhuriyet Mah.Atatürk Cad.No:33/A 4.004.15 365.0014.02.2018 14:10
17Cumhuriyet Mah.Atatürk Cad.No:35/A 4.004.15 365.0014.02.2018 14:20
18Cumhuriyet Mah.Atatürk Cad.No:37/A 4.004.15 365.0014.02.2018 14:30
19Cumhuriyet Mah.Atatürk Cad.No:41/A 4.004.15 365.0014.02.2018 14:40
20Cumhuriyet Mah.Atatürk Cad.No:43/A 4.004.15 365.0014.02.2018 14:50
21Cumhuriyet Mah.Atatürk Cad.No:47/A 4.004.15 365.0014.02.2018 15:00
22Cumhuriyet Mah.Prinçci Sk.No:28/A 3.761.48 340.0014.02.2018 15:10
23Cumhuriyet Mah.Prinçci Sk.No:22/A 3.761.48 340.0014.02.2018 15:20
24Cumhuriyet Mah.Prinçci Sk.No:18/A 3.761.48 340.0014,02,2018 15:30

Ali MUTLU
Belediye Başkanı.yrd

BENZER KONULAR
YORUM YAZ
reklam
MANŞET
reklam