Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü İşçi Alıyor

DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA TABİ İŞÇİ ALIMI İLANI. İŞTE DETAYLAR...

Bünyamin Karacan
Bünyamin Karacan Tüm Haberleri

AÇIKLAMALAR

1.    Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’da, Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak No:55 Beşiktaş ve Orhantepe Mah. Tekel Cad. No:6 Cevizli  Kartal adreslerinde bulunan işyerlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 7 meslek için 25 kamu işçisi alımı yapılacaktır.   
2.    Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde işçi kadrolarına yerleşen adaylar 2 ay deneme süreli olarak yasal asgari ücretle göreve başlatılacaktır.
3.    Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.   
4.    Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre ihtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler, İŞKUR tarafından bildirilen ve talep şartlarına uygun açık iş sayısının (ilan edilen kadro sayısı) 4 katı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday arasından Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilecek sözlü (mülakat) sınav ile belirlenecektir. 
5.    Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır. 
6.    Yerleştirme işlemi yapılan ve ataması yapılanlardan, 30 gün içerisinde göreve başlamayanlar (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç) ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların ya da göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir. 
7.    Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” ibaresindeki hüküm mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. 

ALIM YAPILACAK MESLEKLER VE BAŞVURU ŞARTLARI
Yönetmelik Kapsamında Kuraya Tabi Alımlar

Matbaa İşçisi
Açık pozisyon sayısı        10
İş Alanı/Kadro                  Darphane/Vasıflı İşçi
Çalışma Yeri                    İstanbul
Öğrenim Durumu            En az ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak.
Yaş Durumu                    İlan tarihi itibariyle 20 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak. 
Askerlik Durumu             Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
Deneyim                         2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek. 
Aranan Özellikler            Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.

Hadde İşçisi
Açık pozisyon sayısı      6
İş Alanı/Kadro                Darphane/Vasıflı İşçi
Çalışma Yeri                  İstanbul
Öğrenim Durumu          Lise ve dengi okul mezunu olmak. (Metal İşleri, Metal Teknolojisi ve Metalürji bölümlerinden birinden mezun olmak.)
Yaş Durumu                  İlan tarihi itibariyle 20 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak. 
Askerlik Durumu           Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
Aranan Özellikler          Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.

Dökümcü (Metal)
Açık pozisyon sayısı    3
İş Alanı/Kadro              Darphane/Vasıflı İşçi
Çalışma Yeri                İstanbul
Öğrenim Durumu         Lise ve dengi okul mezunu olmak.
Yaş Durumu                İlan tarihi itibariyle 20 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak.
Askerlik Durumu         Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
Deneyim                     1 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek   ve/veya Döküm Bölümü mezunu olmak.
Aranan Özellikler        Değerli metal üretimi sektöründe çalışmış, vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.

Metal Pres Makinesi Operatörü
Açık pozisyon sayısı    2
İş Alanı/Kadro              Darphane/Vasıflı İşçi
Çalışma Yeri                İstanbul
Öğrenim Durumu         Lise ve dengi okul mezunu olmak. (Metal İşleri veya Metal Teknolojisi bölümlerinden birinden mezun olmak.)
Yaş Durumu                İlan tarihi itibariyle 20 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak. 
Askerlik Durumu         Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
Deneyim                     1 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek. 
Aranan Özellikler        Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.

Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı
Açık pozisyon sayısı    2
İş Alanı/Kadro              Darphane/Vasıflı İşçi
Çalışma Yeri                İstanbul
Öğrenim Durumu         Lise ve dengi okul mezunu olmak. (Makine, Makine Teknolojisi ve Makine Bakım Onarımı bölümlerinden birinden mezun olmak.)
Yaş Durumu                 İlan tarihi itibariyle 20 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak. 
Askerlik Durumu          Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
Deneyim                      1 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek. 
Aranan Özellikler         Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.

Forklift Operatörü
Açık pozisyon sayısı    1
İş Alanı/Kadro              Darphane/Vasıfsız İşçi
Çalışma Yeri                İstanbul
Öğrenim Durumu        En az ilköğretim en fazla ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.
Yaş Durumu                İlan tarihi itibariyle 20 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak. 
Askerlik Durumu         Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
Aranan Özellikler        Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan. Forklift Operatörü Belgesine sahip olmak.

Kaynakçı
Açık pozisyon sayısı   1
İş Alanı/Kadro             Darphane/Vasıfsız İşçi
Çalışma Yeri               İstanbul
Öğrenim Durumu       En az ilköğretim en fazla ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.
Yaş Durumu               İlan tarihi itibariyle 20 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak. 
Askerlik Durumu        Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
Deneyim                    4 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek ve/veya Ustalık ve Kalfalık Belgelerinden birine sahip olmak.
Aranan Özellikler       Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.

BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ
-    Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 22.04. 2024 – 26.04.2024 tarihleri arasında yapılacaktır.
-    Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

NOTER KURA İŞLEMLERİ
-    İŞKUR tarafından bildirilen nihai listelerde olup, teslim tarihi https://www.darphane.gov.tr internet adresinde duyurulacak olan belgelerin teslimi ve kura öncesinde kontrolü neticesinde başvuru şartlarını taşıdığı tespit edilen adayların sayısının açık pozisyon sayısının 4 (dört) katından fazla olması durumunda kura işlemi gerçekleştirilecektir. Noter tarafından kura ile, açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında asil ve açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında yedek aday belirlenecektir.
-    Noter kura çekimi 15.05.2024 günü saat 14.00’de Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşecektir. Kura çekimi tarihi ve yerinde değişiklik olması durumunda Genel Müdürlüğün https://www.darphane.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır.
-    Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular https://www.darphane.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilanlar tebligat yerine geçecektir.
-    Noter tarafından kura ile seçilen “asil aday” listesinde yer alan adaylar, tarih ve saati bilahare ilan edilecek Sözlü Sınava tabi tutulacaktır. Asil adaylar içinden açık pozisyon sayısı kadar başarılı aday olmaması halinde yedek aday listesinde yer alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır.
İlanen duyurulur. 

23 Nis 2024 - 14:00 - Gündem

Mahreç  Bünyamin Karacan


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haber37 Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haber37 hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Haber37 editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haber37 değil haberi geçen ajanstır.