Tosya Haber37 Gazetesi Güncel ve Doğru Haberlerin Adresi

İbrahim Aleyhisselam ve Bir Duası

İbrahim Aleyhisselam ve Bir Duası
Halil İbrahim Sabırlı
Halil İbrahim Sabırlı( hisabirli@gmail.com )
122
16 Mayıs 2020 - 12:32

Başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere birçok peygamberin atası olan İbrahim Aleyhisselam ülül’azim/ büyük peygamberlerdendir. Putperest/ müşrik bir toplumda dünyaya gelen İbrahim Aleyhisselam küçük yaşlarda kendisini ve kainatı yaratan Rabbb’inin arayışına girmiştir. Sonunda O’ nun varlığının yanında birliğini ve Yüce sıfatların sahibi oluşunu da idrak edip bulmuş muvahhit bir mümindir. Sonra Allah kendisine peygamberlik vermiş, tevhid inancının bir timsali kılıp, kendisini kıyamete kadar gelecek insanlara bir örnek olarak sunmuştur.
İbrahim Aleyhisselam, insanların Allah’ı bırakarak tapmakta oldukları putları kırmış, bu uğurda ateşlere atılmış, ilerlemiş bir yaşta Allah’ın lütfettiği oğlu İsmail aleyhisselamı Allah’ ın bir imtihan olarak kurban etmesini istemesi üzerine onu kurban etmek için yere yatırmış, malını Allah yolunda, başta misafirlerine olmak üzere harcamış ve Allah’ın kendisini dost edinmiş olduğu yüce bir peygamberdir. Allahu Teala Nisa suresinin 125. ayetinde şöyle buyuruyor: واتخذ الله ابراهيم خلىلا “Allah ibrahim’i kendisine dost edinmiştir.” Rabbimiz O’ nun ve Onun soyundan gelen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem in şefaatlerine bizleri nail etsin ve yollarına iletsin İnşallah.
İbrahim Aleyhisselam’ın yaptığı dualardan bazılarını Rabbimiz Teala Kuran’ı Kerim’de bize haber vermiştir İbrahim suresi 37- 41. ayeti kerimelerinde O ‘ nun şöyle dua ettiğini görüyoruz.” Rabbimiz ben çocuklarımdan bir kısmını senin Beyti Haramının yanında ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz namazı kılsınlar diye böyle yaptım. Artık Sen de insanlardan bir takım gönülleri onları sever, onlara koşar yap ve onları çeşitli meyvelerle besle ki sana şükretsinler. Rabbimiz Sen bizim içimizde gizlediğimizi ve açığa vurduğumuzu hep bilirsin. Ne yerde ne gökte hiçbir şey sana gizli kalmaz. İhtiyarlık çağımda bana İsmail ve İshak’ ı lütfeden Allah’a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duayı işiten ve kabul buyurandır. Rabbim beni ve zürriyetimden bir kısmını namazı kılan yap. Rabbimiz duamı kabul buyur. Rabbim, hesap görüleceği gün beni, anamı, babamı ve bütün müminleri bağışla.
Görüldüğü üzere İbrahim Aleyhisselam duasında; önce, eşi Hacer annemiz ve oğlu İsmail aleyhisselamı o zaman bomboş bir vadi olan, şimdi Kabe’nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram’ın bulunduğu yere bıraktığını ve oradaki zor durumlarını ilahi dergaha arz edip, onların Allah tarafından rızıklandırılmalarını, namazı kılıp, şükredici kullar olmalarını istemiştir. Daha sonra göklerde ve yerde hiçbir şeyin ona gizli kalamayacağına vurgu yapmıştır. Ondan sonra, Allah’ın, ilerlemiş yaşına rağmen, İsmail ve İshak Aleyhisselamları kendisine verdiği için hamd etmiştir. Bundan şunu anlıyoruz ki, kul dua edeceğinde önce Rabb’inin azametini gücünü kuvvetini ve kendisine vermiş olduğu nimetleri bir göz önüne getirmesi ve onlara şükretmesi gerekir. Bundan sonra da, Yarabbi bütün bu nimetleri bana veren Sensin. Benim de senden başka gidecek bir kapım yok. Senden şunları da istiyorum Ya Rabbi diyerek Allah’tan isteyeceklerini istemelidir.
Başka ayetlerden de anladığımız üzere İbrahim Aleyhisselam önce Allah’tan Salih, yani maddeten ve mânen sağlıklı bir çocuk istemiş, Allah kendisine İsmail ve İshak Aleyhisselamları verdikten sonra da, Allah’ın hem kendisinin hem de çocuklarının, soyundan gelenlerin namazı dosdoğru kılan kimselerden olması için Allah’a dua etmiştir. İbrahim Aleyhisselamın bu duasından Allah katında namazın ne kadar kıymetli ve makbul bir ibadet olduğunu anlamış oluyoruz. Namazla ilgili hem kendimiz hem de çocuklarımız için dua etmemiz, dua etmenin yanında fiilen de gayret göstermemiz gerekiyor. Taha suresi 132. ayeti kerimesinde Rabbimiz Teala; ” Ehline namazı emret ve kendin de o( nun güçlüklerine) dayan.” Buyurmuştur. Tabi bu konuda ailemizi, çocuklarımızı nefret ettirmeyecek, onlara namazı sevdirecek bir yol bulup takip etmemiz gerekiyor. Bu duanın son kısmı namazlarımızın sonunda okuduğumuz rabbenağfirli duamızdır. Namazlarımızın sonunda okumakta olduğumuz bu dua bize, dua ederken kendimiz için isterken anne babamız ve bütün müminler için de istememiz gerektiğini gösteriyor. Rabbimiz Teala şu mübarek günler hürmetine dualarımızı kabul buyursun. Bizleri o seçkin peygamberinin yoluna iletsin İnşallah. Amin

Halil İbrahim Sabırlı
İlçe Müftüsü

Isdunyasiburada.gif

Copyright© 2020 Tosya Haber37 Gazete ve Matbaacılık

izmir escortescorthd porno