DOLAR 16,8853
EURO 17,8334
ALTIN 992,10
BIST 2.554,08
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Kastamonu 14°C
Yağmurlu
Kastamonu
14°C
Yağmurlu
Pts 16°C
Sal 21°C
Çar 22°C
Per 22°C
resim yükle
resim yükle

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Beypark
22.09.2021
1.369
A+
A-

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TOSYA DEVLET HASTANESİ

REKLAM-VEREB-L-RS-N

Tosya Devlet Hastanesi, Yeni hizmet binasında yer alan iki adet 136.95 m2 kapalı alan kantin- çay ocağı olarak kullanmak üzere 2(İki) Yıllığına kiraya verilmesi ihalesi yapılacaktır.
1-İhale konusu taşınmazın niteliği, yeri ve miktarı:
Yeri, niteliği ve miktarı, kira şartnamesi ve eklerinde belirlenmiş olan ve Yeni Hizmet binasında yer alan 136.95 m2(54.65m2/82.30m2) kapalı alan kantin- çay ocağı olarak 2(İki) yıllığına kiraya verilecektir.
2-Şartname ve Ekleri: Şartname ve ekleri Hastane Satınalma Biriminde ücretsiz görülebilir. Şartname ve ekleri 60,00 TRY karşılığında temin edilebilir. Doküman bedeli Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü- Tosya Devlet Hastanesi Kastamonu Halk bankası şubemize yatırılacak ve ilgili makbuz ihale teklif dosyasına konulacaktır. Teklif verecek isteklilerin şartname almaları zorunludur. Yatırılacak hesap nosu 5.nci maddede belirtilmiştir.
3- İhalenin tarihi, yeri ve şekli: İhale, 08/10/2021 tarihinde Saat 14.30’de, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden, Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır. İstekliler, belirtilen tarih ve saatte Hastanemiz yeni hizmet binası (Dilküşah Mahallesi Kastamonu Cad.No:2 TOSYA/KASTAMONU) Yeni hizmet binası toplantı salonunda istenilen belgelerle birlikte hazır bulunmalıdırlar. Belgeleri tam olan ve katılması komisyon tarafından belirlenen isteklilerin yetkilileri huzurunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun Açık Teklif Usulü ile ilgili kuralları işletilerek ihale yapılacaktır.
4-Tahmin Edilen Bedel(Yıllık): 57.343,00TRY (Altmışikibinsekizyüzaltmışiki Türklirası sekizyüz seksensekizKuruş)
5-Geçici Teminat: İhaleye katılacakların en az 1.720,29 TRY (Beşbinyediyüzyirmi Türk Lirasıyirmi-dokuz Kuruş)’luk geçici teminat vermeleri gerekmektedir. Teminat mektupları dışındaki teminatların Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe birimine, Nakit Teminatlar ise Hastanemiz Kastamonu Halk bankası şubesi TR80 0001 2009 4820 0044 0000 16 nolu Hesabına yatırılacaktır. Yatırılan makbuz/Dekont veya 2886 sayılı Kanunun 26.ncı ve 27.nci maddelerine göre düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu.(Teminat mektubu üzerinde İdarenin adı, İşin adı, Mektup sahibi firma/kişi adı, İhalenin tabii olduğu yasa ve süresiz olduğu ibareleri ve Beraberinde banka teyit yazısı mutlaka bulunmalıdır.”Kanun kararname, tüzük ve yönetmeliklere aykırı olarak düzenlenmiş banka teminat mektupları kabul edilemez. Şartname bedelleri de aynı hesaba yatırılacaktır.
Teminat olarak kabul edilecek değerler: Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, İdaremizin bağlı olduğu KASTAMONU İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe birimine yatırılacaktır.
6- İhaleye katılacakların sunması gereken belgeler:
6.1) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1) Tebligat için son 3(Üç) ay içerisinde alınmış ikametgah belgesi(Nüfus müdürlüğü veya Muhtarlıktan alınacak) e-Devlet sistemi üzerinden belge de kabul edilecektir.
2) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
3) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından,
ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1)- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2)- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
3)-İlk ilan tarihi itibarı ile Vergi Dairesine Borcunun bulunmadığına dair belge(İlk ilan tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan ve ihale günü dahil olmak üzere herhangi bir gün Vergi daireleri veya Resmi internet sitesinden alınabilir.)
4)-İlk ilan tarihi itibarı ile SGK Borcunun Bulunmadığına Dair Belge.(İlk ilan tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan ve ihale günü dahil olmak üzere herhangi bir gün SGK veya Resmi internet sitesinden alınabilir.)
6. 2) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
a)- Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tastikli imza sirküleri,
Derneklerden; İhaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, Dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,
b) Türk Ceza Kanunun 53.ncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir şuçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affına uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmadığına, (Özel hukuk tüzel kişilerde tüm ortaklar dahil (Halka açık kısmı hariç) dair Savcılıktan son altı içinde alınmış adli sicil kayıt örneği. e-Devlet üzerinden yapılan sorgulama belgesi de kabul edilecektir.
İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
6.3) İhaleye iştirak edecekler Kantin ve kafeterya işletme belgesi, Lokanta, Restoran ve Pastane, kırahathane ve market işletmeciliği belgelerinden herhangi birini sunmaları yeterli olacaktır
6.4)İstekliler 2(İki) kantinin tamamına teklif vereceklerdir.
7- Belgelerin Sunulma Şekli: İhaleye katılacakların sunması gereken belgeler, satınalma biriminde, ihale komisyonu tarafından teslim alınacaktır.
8- Posta, Kargo gibi iletişim araçları ile yapılan müracatlar kabul edilmeyecektir.
9- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
10- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. maddesinde belirtilenler ihaleye katılamazlar.
İLAN OLUNUR
ILN01452821

I0SuO.gif
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.