Tosya Haber37 Gazetesi Güncel ve Doğru Haberlerin Adresi

İyilikleri emretmek, kötülüklerden sakındırmak Köşe Yazısı

İyilikleri emretmek, kötülüklerden sakındırmak Köşe Yazısı
Muhsin ÖZDEMİR
Muhsin ÖZDEMİR( tosyahaber37@hotmail.com )
1.200
12 Haziran 2019 - 11:09
ResimLink - Resim Yükle

EMRİ BİL MARUF VE NEHYİ ANİL MÜNKER

İYİLİKLERİ EMRETMEK, KÖTÜLÜKLERDEN SAKINDIRMAK

Dinin temel emirlerinden birisi de budur. Dini metinlerde geçen ve iyilik diye tercüme ettiğimiz “maruf”, salim aklın ve dinin iyi ve güzel gördüğü şeylere denilir. “Münker” ise, salim aklın ve dinin kötü ve çirkin gördüğü şeylere denir.

Bir Müslüman gördüğü bir iyiliğe teşvik etmesi gerektiğine ve gördüğü bir kötülüğe de mani olması gerektiğine iman eder. Bu mani olma durumu kişinin kudretine ve yetki alanına göre değişir. Bir kötülüğe el ile mani olmak kolluk güçlerinin ve yetki sahiplerinin işidir.  Dil ile mani olmak, eğitimcilerin ve aile büyüklerinin işidir. Kötülüklere rıza göstermemek ise herkesin işidir.

Bu konu doğumdan ölüme kadar devam eden bir eğitim faaliyetidir. Bu eğitim faaliyetinden kimse müstağni değildir. Her yaşta ve her halükarda olması gereken bir davranıştır.

İyilikleri emretmek kötülüklerden sakındırmak, Allah’a imandan sonra en büyük dini yükümlülüklerden biridir. Allah Teâlâ bunu imana bağlı olarak zikretti ve Kur’an ayetlerinde şöyle buyurdu.

Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah’a iman edersiniz. Kitap ehli de inansalardı elbette kendileri için hayırlı olurdu. Onlardan iman edenler de var. Ama pek çoğu fasık kimselerdir.” (Al-i Imran.110)

“Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır.” (Al-i Imran.104)

 “Onlar öyle kimselerdir ki, şâyet kendilerine yeryüzünde imkân ve iktidar versek, namazı dosdoğru kılar, zekâtı verir, iyiliği emreder ve kötülüğü yasaklarlar. Bütün işlerin âkıbeti Allah’a aittir.” (Hac.41)

“Mü’min erkekler ve mü’min kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekâtı verirler. Allah’a ve Resûlüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.”(Tevbe.71)

“Yavrum! Namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir.” (Lokman. 17)

“İsrail oğullarından inkâr edenler, Davud ve Meryem oğlu İsa diliyle lânetlendi. Bu, onların isyan etmeleri ve hadlerini aşıyor olmalarından ötürüydü. İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Yapmakta oldukları ne kötüydü!” (Maide.78.79)

Hz. Peygamberimizin hadislerinde de bu konuya ilişkin bazı hadisler vardır. Bunlardan bir kaçının meali şöyledir.

“Sizden biriniz bir kötülüğü gördüğü zaman onu eli ile değiştirsin. Buna gücü yetmez ise, dili ile değiştirsin. Buna da gücü yetmez ise gönlü ile ona razı olmasın. O kötülüğün değişmesini arzu etsin. Ancak bu iman sahibinin en çaresiz olduğu halidir.” (Müslim)

“Ya iyiliği emreder, kötülükten men edersiniz yahut da Allah’ın üzerinize bir bela göndermesini beklersiniz. Sonra dua edersiniz de dualarınız kabul edilmez.” (Tirmizi)

“Bir toplum, içinde kötülüklere mani olabilme kudretinde insanlar olduğu halde, mani olmazlar da kötülükler işlenmeye devam ederse, Allah’ın azabı hepsinin üzerine gelir.” (Tirmizi)

“İyiliği emret, Kötülükten alıkoy. İnsanlarda itaat edilen bir cimriliği, arkasından sürü halinde gidilen bir nefsanî hayatı, seçilen bir dünyayı ve her fikir sahibinin sadece kendi görüşüne güvendiğini gördüğün zaman kendini kurtarmaya bak. Halk tabakasının durumunu oluruna bırak. Muhakkak ki, sizin arkanızda kapkaranlık gecenin parçaları gibi fitneler vardır. O fitneler içerisinde sizin üzerinde bulunduğunuz inancın benzerine sımsıkı yapışan bir kimse için sizden elli kişinin ecri kadar ecir vardır.” ‘Ey Allah’ın Rasûlü! Onlardan elli kişinin sevabı kadar sevabı vardır değil mi?  diye sorulduğunda, Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:  “Hayır! Sizden elli kişinin sevabı kadar sevabı vardır. Çünkü sizler hayır işleme konusunda yardımcılar buluyorsunuz. Onlar ise hayrı işlemek hususunda bir yardımcı bulamazlar.” (Ebu Davud)

“Benden önce gönderilmiş olan peygamberlerin ümmeti içinde havarileri ve arkadaşları bulunurdu. Onlar peygamberlerinin sünnetine tutunurlar ve onun emirlerine uyarlardı. Sonra onlara muhalif olanlar geldi. Yapmadıklarını söyler oldular. Emir olunmadıklarını da yapar oldular. Böyleleri ile kim eliyle diliyle ve gönlüyle mücadele ederse, o mümindir. Bundan sonrasında kalanlarda yani hiç ilgilenmeyenlerde ise zerre kadar iman yoktur.” (Müslim)
“Ümmetimin şehitlerinden en faziletlisi, zâlim bir idarecinin yanına varıp ona iyiliği emrettiği ve kötülükten menettiği için öldürülen kimsedir. İşte şehid budur.” (İbni Mace)

Tecrübe ile sabittir ki, bir hastalık tedavi edilmediği zaman bütün vücuda yayılır. Tedavisi zorlaşır. Kötülüklerde böyledir. Mani olunmadığı zaman toplumun tamamına sirayet eder ve mücadelesi zorlaşır. Bazı hastalıkların bulaşıcılık özelliği olduğu gibi, bazı kötülüklerin de bulaşıcı olma özelliği vardır. Onun için önlem alınması zaruri hale gelir.

Şahit olunan bir gerçektir ki, temizliği yapılmayan bir hanede ki diğer şeylere de pislikler sirayet eder. Ev tamamıyla pis hale gelir. İçinde yaşayanlar için tehlike oluşturur. Toplum da bunun gibidir.

İyilikleri emredip kötülüklerden nehyetme işi, insanın önce kendisinden ve yakın çevresinden başlar. Herkesin bir etki ve yetki sahası vardır. Herkes kendi etki ve yetki sahası içinde bu dini yükümlülüğünü yerine getirmekle sorumludur.

Isdunyasiburada.gif

Copyright© 2020 Tosya Haber37 Gazete ve Matbaacılık

izmir escortescorthd porno