DİKKAT! KİRALAR BANKADAN ÖDENECEK

Bilindiği üzere; 268 Seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile ev ve işyeri kiralarının 01,11,2008 tarihinden itibaren Banka veya PTT idarelerince düzenlenen belgelerle tevsiki (ispatlama) zorunlu hale getirilmişti. 298 seri No’lu GVK Genel Tebliği ile 01/07/2017 tarihinden itibaren tutarı ne olursa olsun haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarının da kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Buna göre;

– İkametgâh (Konut) olarak kiraya verilen her bir Gayrimenkul için aylık 500 TL’nin üzerinde kira ödemeleri Banka veya Postaneye yatırılacaktır. Tapuda birden fazla kişi adına kayıtlı konuttan aylık 500 TL ve üzerinde kira alınması halinde, Kişi başına düşen kira 500 TL’nin altında olsa bile, konutun kirası esas alınacağı için, Bankaya veya PTT ye yatırılma zorunluluğu vardır.

Örneğin, 1.000TL aylık kirası olan ve mesken olarak kiraya verilen bir gayrimenkulde 4 kişinin eşit hissesi varsa, her bir hissedara düşen kira bedeli 250 TL olarak tevsik sınırının altında kalsa da konutun toplam bedeli tevsik (ibraz-ispat) sınırının üzerinde olduğu için ilgili hissedarlara ayrı ayrı yapılacak ödemelerin banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü üzerinden yapılması gerekmektedir. Bu zorunluluklara uymayanların tespiti halinde kira bedeli üzerinden ayrı ayrı %5 oranında Özel Usulsüzlük cezası (asgari tutardan az olmamak üzere) kesilecektir.

– Dükkân, Büro, Fabrika, Atölye vb. İşyerlerinde ise, işyerini kiraya verenler ile kiracıların kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerini herhangi bir sınır olmaksızın, kira tutarları kaç TL olursa olsun (500TL altında olsa bile) kira tutarının tamamını banka veya PTT aracılığıyla yapmaları ve bunlar tarafından düzenlenen belgelerle tevsik (ispat-ibraz) etmeleri zorunludur.

– Ayrıca yine tutarı ne olursa olsun haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarının kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin de banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafın-dan düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunludur. Tebliğ ile getirilen zorunluluğa uyulmaması durumunda Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355. maddesi uyarınca her bir işlem için ayrı ayrı olmak üzere özel usulsüzlük cezası kesilecektir

01/11/2008 tarihinde uygulamaya başlanan Genel Tebliğde de açıkça görüldüğü üzere; Dükkân, Fabrika vb. İşyerlerinin kiraya verilmesi veya konutun (meskenin) haftalık, günlük vb şekilde kısa süreli kiraya verilmesi durumunda 500,00TL sınırı söz konusu değildir. Aylık 500 TL sınırı sadece konut (mesken) kiraları için uygulanacaktır. Buna göre, örneğin dört konuttan aylık 400´er TL toplam da 1600TL konut (mesken) kira geliri olsa dahi, kirayı elden tahsil edebileceklerdir. Konutlarda, Sınırı geçen Konut kiralarının, banka ya da posta idaresi kanalıyla tahsil edilmemesi

ve tespiti durumunda, her ay itibarıyla kesilecek 880 TL´lik cezayı konut sahibi ödeyecektir. İşyeri Kiralarında ise Kiranın banka aracılığı ile ödenmemesi durumunda hem mal sahibi hem de kiracı adına kiranın yüzde %5´i oranında özel usulsüzlük cezası (asgari tutardan az olmamak üzere)kesilecektir. Bu ceza, kiracının defter durumuna göre, 2022 yılı için 880TL ile 3.400 TL arasında olacaktır. İşyerini kiraya verenler ile kiracıların cezai işleme maruz kalmamaları için Muhtasar (stopaj) ve Kira beyannamelerini yaparken bu hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Müjdat GüneyAnket KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANI KİM OLMALI
Tüm anketler