Tosya Haber37 Gazetesi Güncel ve Doğru Haberlerin Adresi

‘Ruhen Gıdalanmak’ Köşe Yazısı

‘Ruhen Gıdalanmak’ Köşe Yazısı
Davut ZAT
Davut ZAT( davutzat@gmail.com )
960
10 Temmuz 2019 - 11:30
ResimLink - Resim Yükle

İnsan kendini bebeklerde diş çıkarma tanımalıdır. Kendini tanıdıkça hd film etrafını ve bunca muhteşemliği yaratan rabbini de tanıyacaktır. Yeter ki arama ve tefekkür etme eylemine başlasın. Evet, belgesel izle insan hem maddi hem de manevi unsurlardan meydana gelmiş aşk filmleri bir yapıdır. Bunlar; kalp, ruh, beden, akıl, nefs, sır, ahva ve hafi gibi isimlerle anılıyor. Hepsi de bir birinden önemli cevherler ve cihazatlardır. Bir yanı maddi âlemle ilişkili diğer yanı da manevi yapımızla alakalıdır. Beden ise bunların televizyon izle elbisesidir. İçlerinden ruh cevheri, diğerlerinden farklı olarak ayrı özellik gösterir. Hem bedene bağlı gibi hem de tam bağlı olmayıp müstakil bir hüviyet barındırır. Zira “Ruh Rabbimin emrindendir. Size ise ilimden ancak az bir şey verilmiştir.” (İsra:85) Ayeti Kerimesi onun yönünün ilahi âleme dönük olduğunu bizlere haber vermektir. Görevi Allah’ı bilmekle mükellef olup, vücut yönetiminde varlığımızın kontrolü buraya aittir. İdrak eden bilen, şuur sahibi, hissi güçlü ve kuşatıcı bir özelliği sahiptir…

Şayet ruhumuz olmasaydı; diğer yaratılmışlardan farkımız olmaz, daha da aciz varlıklardan olurduk. Aklı kullanmak ve mükellef olmanın şartı ruhumuz sayesinedir. Ancak kendimizi tanımaktaki cehaletimiz ruhu ve onun özelliklerini bilme noktasında bizi yetersiz bırakmaktadır. O’nun fesada uğramaması, cevher olan özünü hep koruması ve bozulmaması insanlığımızı koruyabilmedeki en önemli etkendir. Rabbimizin bir ikramı olan ruhumuz, bedenin ölümüyle de sonlanmaz ve yok olmaz. Ancak; elemleniyorsak, kederlerimiz var ise, hasret çekiyorsak, çeşitli ıstıraplarımız var ise bunlardan da bedenimiz etkileniyorsa burada ruhumuzun etkisi büyüktür. İnsan aklının ya da bedeninin çektiği çilelerden daha büyüktür manevi çileler. Beden rahata erince dinlenir, lakin ruhlar öyle midir? Zaten ruhtan maksat insanın manevi varlığı değil midir? Hep maneviyat deyip dururuz da nedir bu manevi olan deyip, o deryaya hiç kulaç atmayız. Oysa şeytan ve nefs gibi kötülüğü telkin eden zıt düşünceler de insanın bünyesindedir. Manevi hastalıklar dediğimiz nefs hastalıkları da işte buradan kaynaklanmaktadır. Mesela hepimizin ağzında bir ifade var. Psikolojisinde dengesizlik hissettiklerimize “ruh hastası” diyoruz. Şahsen ben bu tanıma katılmıyorum. Gerçekten de ruh hasta olur mu? Bence hastalanan akıldır!

Peki, aklımızı, bedenimizi, becerilerimizi ve bilgilerimizi geliştirirken ruhen neden gerilerde kaldık? Nasıl ki bedenimizin ve aklımızın ihtiyaçları vardır, karşılanmayı gerektirir, tıpkı öylece duygunun ve ruhun da benzeri ihtiyaçları vardır. Bedenin ihtiyacı olanlar verilmediğinde hasta olduğumuz gibi sağlıksız beslenen akıllarda da sarsıntılar görülür. Duygusal gıdalarını alamayanlarda denge kaybı kaçınılmazdır. Her cihazatımızın böylesine temel gereksinimleri var da ruhumuzun yok mudur? Bedenimiz yedirip, içirip, dinlendiriyoruz. Aklımızı okuyor, dolduruyor ve genişletiyoruz. Duygularımızı sevip seviliyor, üzülüp neşeleniyor, korkuyor cesaretleniyor ve daha nice ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ya ruhumuzun? Mademki ruh diye bir gerçeğimiz var o da; yoruluyor, aç kalıyor, gıdasız kalıyor ve rahatsızlanmıyor mu? Öyle ise manevi ihtiyaçlarımızı da bileceğiz ki doğru, kurallara uygun ve kendi mecrasında doygun bir ihtiyaç karşılama sağlayacağız. Aksi halde hastalıklı olmak kaçınılmazdır. Ruhen aç kalanlar bir anlamda ruhi engelli gibi olurlar. Ruhunu dinlendirmek isteyen onun istediği gıdaları ona verecek ki rahatlayabilsin. İnsanın manevi varlığını teşkil eden en önemli cevher ruhu olduğuna göre ruha da ruhi gıdalar vermek gerekmektedir. Zira iyiliklerin kaynağı ruhtur. Ruh iyi olursa insanda iyi olur ve o kimseden iyi fiiller beklenir. İyi olmak ve sonsuzluk iklimine ulaşmak için ruhun gıdalarını araştıralım, bilelim ve o gıdalarla ruhen beslenelim. Bilmiyorsak ruh doktorlarını, manevi sultanları bulalım. Tek taraflı beslenerek çarpık görüntüler sergilemeyelim…

Ruhumuzun gıdası olan, manevi ihtiyaçları karşılayarak ruhumuzu dinlendirmek ve dengede kalabilmek dileğiyle.

Isdunyasiburada.gif

Copyright© 2020 Tosya Haber37 Gazete ve Matbaacılık

izmir escortescorthd porno