Tosya Haber37 Gazetesi Güncel ve Doğru Haberlerin Adresi

Sanat ve Sanatçılık

Sanat ve Sanatçılık
Davut ZAT
Davut ZAT( davutzat@gmail.com )
1.120
30 Ekim 2019 - 16:28
ResimLink - Resim Yükle

Sanata çok anlam yükleriz. Sanat anlayışımız, düşüncemiz sadece kökü Arapça olan bir kelimeden yansıyanlar değildir. Sanat sahibinin bizzat kendisinde markalaşmış olan özgün kabiliyetin gün yüzüne çıkartılma başarısıdır. İnsan hayallerinin kabiliyetler oranında zaman ve zemin gibi imkânla da buluşarak; taşla, ağaçla, boyayla, fırçayla, kalemle, çekiçle, sesle, sözle, zirai aletlerle, iğneyle, bıçakla, kamışla, hâsılı bir takım araçlarla etkileyici şekilde vücut bulmasıdır da diyebiliriz. Asırlardır dünyamızı süsleyen ve zamana meydan okuyan şaheserleri doğurandır sanat. Kimi zaman insanlığa yararlı şeyler üretme ekinliği, zanaat olarak adlandırılsa da genel anlamda zanaatlarda bir sanat etkinliğidir. Günümüzde sanat denilince daha çok güzel sanatlar kavramı akla gelmektedir. Bu boyutuyla bakıldığında ise; göze, kulağa hoş gelen, estetik açısından ilgi uyandıracak ve el emeği olan, kendi içinde orijinallik taşıyan çalışmalar olması gerekiyor. Bu nedenle sıradan çalışmalar sanat kapsamına girmemektedir. Sanat, meslektaşlar arasında birbiriyle uğraşma mesleği değil, yarışarak güzelliğin ahengini yakalama icraatıdır desek yanlış tanımlamış olmayız.

Bilim dünyası sanatı kendi içinde dallara da ayırmıştır. Şiir, roman, hikâye, resim heykel, sinema, tiyatro, müzik, mimari, tezhip, hat, bilimsel sanat ürünleri, ziraat, el becerisi olan klasik zanaatlar sanatın kapsadığı alanlardan sadece bir kaçıdır. Pek tabiî ki alanı geniş olan sanat dalları kadar o alanda üretilen sanat eserlerinin nasıl ortaya çıktığı da bir o kadar önemlidir. Her yapı ve eser sanat değeri taşımaz. Şekilden daha çok içine gizlenen emekte gizlidir sanatın etkisi. Cisminden daha çok ruhudur eseri anlamlı kılan. Akıtılan ter, harcanan zaman, göz nuru, inanç ruhudur. Tezhip yapmak, nakış işlemek, madenlere şekil vermek, taşa mana giydirmektir sanat. Ölü resme ruh kazandırmaktır. Bilim ve tekniğin armağanı olan buluşlardır. Sanat eseri özellikli olur. Yoğun bir emeğin, uzun süreli bir çalışmanın olgunlaştırdığı üründür. Etkileyici mesajları dikkatli olanların kavrayabildiği, geçmişle gelecek ya da an ile eser arasında bir köprü görevi olan çalışmalar sanat eseridir. Taklit olmayan bilinçli çalışmalar, yapımı zaman alan, kimi zaman da sanatçısından dahi öne çıkan ve tesadüfî olmayan manevi bir sonuçtur.

Sanatı sadece somut eserler üzerinden de düşünmemek lazım. Nasıl ki, güzel söz söylemek sanat ise insanı yetiştirmek, eğitmek, meslek ve ahlak sahibi yapmakta başlı başına bir sanat değil midir? Kullandıkları araçlar farklı olsa da sanatçı, kendini arayan insandır. Hayatın önemini, kimim sorusunu bulmaya çalışması sanatçının görevidir. Güzel sanatların dallarından birinde kendi ürettikleriyle gerçeklere dikkat çeken, insanlık kalitesine katkıda bulunandır. Duyarlılığımızı artırmaya yönelik herkesten daha çok çalışan özel yeteneklerin işidir sanatçılık. Yani sanatta bir düzey şarttır. Zira besleyici ilgiye muhtaç olduğu kadar kabiliyete de ihtiyaç duyar. Zorla sanatkâr olunmadığı gibi sanat eseri de yapılamaz. Bir gönül işi olan sanatkârlık sabır ister, yürek ister, ömür ister. Unutulmamalı ki, bir zanaatla uğraşan da müzik ve tiyatro icra eden de, eser ortaya koyan da sanatçıdır…

Sanatın gerçekliğinde hayatın ve hakikatin önemini kavrayarak gerçek Sanatkâra ulaşabilmeyi diliyorum.

Isdunyasiburada.gif

Copyright© 2020 Tosya Haber37 Gazete ve Matbaacılık

izmir escortescorthd porno