Tosya Haber37 Gazetesi Güncel ve Doğru Haberlerin Adresi

T.C. TOSYA İCRA DAİRESİ

T.C. TOSYA İCRA DAİRESİ
85
15 Temmuz 2020 - 10:44
ResimLink - Resim Yükle

T.C. TOSYA İCRA DAİRESİ
2018 / 982 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kastamonu İli, Tosya İlçesi, 241 Ada, 4 Parsel, Ekincik Köyü, Köyiçi Mevkii, 326,50m2 yüzölçümlü, iki katlı kargir ev ve arsası nitelikli taşınmazdır. Bilirkişi raporuna göre; köy yerleşik alanı içerisinde, E:0,30 ve Hmax:6,50m Ayrık nizam A-2 konut yapılaşmasına izin ve proje verildiği belirlenen taşınmazdır. 2 Katlı Kargir Evin Yapısı: Zemin kat 65 m2 kömürlük, 1. Katta 65 m2 mesken olmak üzere brüt 130m2 yüzölçümlü kullanım alanlı, 1. Kattaki meskende 2 oda, salon, mutfak banyo, lavabo, wc, antre ve hol bulunmakta, ahşap çatısı üzerinde kiremit kaplama yapılmış, dış cephesi sıvalı ve boyalı, bina giriş kapısı demir doğramadır. Meskende elektrik , su , kanalizasyon ve soba ısınma bulunduğu,%30 oranında yıpranma oranı tespit edilmiştir. Ahırın Yapısı: 1 katlı, brüt 65 m2 kullanım alanlı, yığma bina tekniğinde, ahşap çatısı üzeri sac kaplama, dış cephesi sıvalı ve boyalı, müştemilat kullanımlı yapıdır. %30 yıpranma oranı tespit edilmiştir. 1. Kuruluk Yapısı: 2 katlı, brüt 18m2 taban alanlı, toplam 36m2 alanlı, ahşap bina tekniğinde yapıdır. 2. Kuruluk Yapısı: 1 katlı, brüt 20m2 taban alanlı ahşap bina tekniğinde yapıdır.
Yüzölçümü : 326,50 m2
Arsa Payı : 1/1
İmar Durumu : Belediye İmar Planı dışında (Köy Yerleşke Alanı içinde)
Kıymeti : 57.953,10 TL
KDV : %18 (Satışın alacaklı banka lehine alacağa mahsuben yapılması halinde KDV
Kanunu’nun 17/r maddesi gereğince istisna uygulanacaktır.)
Kaydındaki Şerhler : Muhtelif ipotek ve haciz şerhleri vardır. (Tapu kaydındaki gibidir.)
1. Satış Günü : 16/09/2020 günü 14:00 – 14:05 aras
2. Satış Günü : 15/10/2020 günü 14:00 – 14:05 arası
Satış Yeri : Tosya Belediye Başkanlığı Meclis Salonu Cumhuriyet Meydanı NO:8 Tosya
Kastamonu
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/982 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

ILN01188542

Isdunyasiburada.gif

Copyright© 2020 Tosya Haber37 Gazete ve Matbaacılık

izmir escort escort hd porno