Tosya Haber37 Gazetesi Güncel ve Doğru Haberlerin Adresi

TOSYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TOSYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
118
27 Mayıs 2020 - 16:13
ResimLink - Resim Yükle

T.C
TOSYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Mali Hizmetler Müdürlüğü

***** İ L A N *****
Belediye Başkanlığından Bildirilmiştir.
Mülkiyeti Belediyemize ait ilçenin İbniselim Mahallesi Fazılboyner Caddesi 2/F Nolu işyeri 2886 Sayılı Kanunun 45 nci maddesi gereği açık teklif usulü ile kira ihalesine çıkartılmıştır. Açık teklif usulü kira ihalesi 04.06.2020 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 09.15’de Belediye Encümeninde yapılacaktır. İhaleye ait şartname her gün mesai saatleri dâhilinde Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye ait işyerinin geçici teminatları 725,00 TL’dir. İhaleye iştirak edeceklerin tebligat için adres göstermeleri, nüfus cüzdanı suretlerini, ortak girişimlerde noter tasdikli ortaklık belgesini, kişi yâda şirket adına ihaleye iştirak edeceklerde Noter tasdikli vekâletname örneğini idareye ibraz edeceklerdir. İhaleye iştirak etmek isteyenlerin belirlenen gün ve saatte geçici teminatlarını yatırarak Encümende hazır bulunmaları ilanen duyurulur. 21.05.2020

Mustafa MOLA
Belediye Başkan Yrd.

Isdunyasiburada.gif

Copyright© 2020 Tosya Haber37 Gazete ve Matbaacılık

izmir escortescorthd porno